OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu styczniu:

I. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta.

31 stycznia 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Dyskusja na temat budżetu partycypacyjnego.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk