Transmisje z obrad sesji Rady Miasta w Myszkowie

Materiały z obrad sesji Rady Miasta w Myszkowie:

Kadencja 2018-2023
I sesja Rady Miasta w Myszkowie - 22.11.2018 r.
II sesja Rady Miasta w Myszkowie - 27.12.2018 r.
III sesja Rady Miasta w Myszkowie (cz.1) - 18.01.2019 r.
III sesja Rady Miasta w Myszkowie (cz.2) - 18.01.2019 r.
III sesja Rady Miasta w Myszkowie (cz.3) - 21.01.2019 r.
IV sesja Rady Miasta w Myszkowie - 07.02.2019 r.
V sesja Rady Miasta w Myszkowie - 07.03.2019 r.
VI sesja Rady Miasta w Myszkowie - 04.04.2019 r.
VII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 09.05.2019 r.
VIII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 16.05.2019 r.
IX sesja Rady Miasta w Myszkowie - 10.06.2019 r.
X sesja Rady Miasta w Myszkowie - 24.06.2019 r.
XI sesja Rady Miasta w Myszkowie - 27.06.2019 r.
XII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 02.07.2019 r.
XIII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 24.07.2019 r.
XIV sesja Rady Miasta w Myszkowie - 20.08.2019 r.
XV sesja Rady Miasta w Myszkowie - 22.08.2019 r.
XVI sesja Rady Miasta w Myszkowie - 29.08.2019 r.
XVII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 03.10.2019 r.
XVIII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 21.11.2019 r.
XIX sesja Rady Miasta w Myszkowie - 10.12.2019 r.
XX sesja Rady Miasta w Myszkowie - 30.12.2019 r.
XXI sesja Rady Miasta w Myszkowie - 06.02.2020 r.
XXII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 05.03.2020 r.
XXIII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 27.04.2020 r.
XXIV sesja Rady Miasta w Myszkowie - 04.05.2020 r.
XXV sesja Rady Miasta w Myszkowie - 25.06.2020 r.
XXVI sesja Rady Miasta w Myszkowie - 28.07.2020 r.
XXVII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 10.08.2020 r.
XXVIII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 27.08.2020 r.
XXIX sesja Rady Miasta w Myszkowie - 29.09.2020 r.
XXX sesja Rady Miasta w Myszkowie - 30.10.2020 r.
XXXI sesja Rady Miasta w Myszkowie - 19.11.2020 r.
XXXII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 02.12.2020 r.
XXXIII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 29.12.2020 r.
XXXIV sesja Rady Miasta w Myszkowie - 04.02.2021 r.
XXXV sesja Rady Miasta w Myszkowie - 04.03.2021 r.
XXXVI sesja Rady Miasta w Myszkowie - 01.04.2021 r.
XXXVII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 06.05.2021 r.
XXXVIII sesja Rady Miasta w Myszkowie - 24.06.2021 r.
XXXIX sesja Rady Miasta w Myszkowie - 08.07.2021 r.
XL sesja Rady Miasta w Myszkowie - 05.08.2021 r.
XLI sesja Rady Miasta w Myszkowie - 26.08.2021 r.

Komunikat dot. nagrywania obrazu i dźwięku obrad Rady Miasta Myszków

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 tekst jednolity), wprowadzonej zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy (Dz.U. z 2018 r. poz.130),  na podstawie art. 20 ust.1 b   cyt. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
a) obrady Rady Miasta są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
b) nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Udział w obradach Rady Miasta jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Myszków (Administrator) danych osobowych wizerunkowych (obraz) i dźwięku (głos) uczestnika obrad, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Organu Miasta,  w przestrzeni publicznej i  w mediach.