Ogłoszenie Konkursu na koncepcję architektoniczną Rewitalizacji Centrum Myszkowa zamieszczonego przez SARP O/Częstochowa (Organizator wykonawczy konkursu): http://www.czestochowa.sarp.org.pl/

Zgodnie z "Aneksem do Regulaminu Konkursu" zmianie uległ termin składania prac konkursowych, termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych oraz termin dyskusji pokonkursowej.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu została zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215299-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

oraz na stronie internetowej Organizatora Wykonawczego, tj. SARP O/Częstochowa:
http://czestochowa.sarp.org.pl/ oraz http://czestochowa.sarp.org.pl/1096/oglaszamy-konkurs-centrum-myszkowa