Zamknij okno Drukuj dokument

Sesja XI/2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuję na dzień 27 czerwca 2019r. o godz. 9.00 XI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 9.05 2019r., 16.05.2019r., 10.06.2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Myszkowa.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk

Metadane

Źródło informacji:Paweł Skotniczny
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Skotniczny
Data wprowadzenia:2019-06-19 12:30:13
Opublikował:Paweł Skotniczny
Data publikacji:2019-06-19 12:33:36
Ostatnia zmiana:2019-06-19 12:33:54
Ilość wyświetleń:251