OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzenia komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lipcu:

I. Połączone posiedzenie stałych komisji Rady Miasta w Myszkowie

6 lipiec 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Informacja na temat planowanych projektów i przygotowanych wniosków ze środków unijnych, krajowych i wojewódzkich na inwestycje.
4. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
5. Informacja na temat realizacji obowiązku w zakresie całorocznego utrzymania terenów w granicach administracyjnych gminy Myszków.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczy