OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu grudniu:

I. Połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Komisji Zdrowia , Rodziny i Polityki Socjalnej (tryb zdalny)

15 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 16.11.2020r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2021r.
4. Opracowanie planów pracy komisji na 2021r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


II. Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście (tryb zdalny)

16 grudnia 2020 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 16.11.2020r. oraz protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07.08.2020r. oraz protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 12.11.2019r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2021r.
4. Opracowanie planów pracy komisji na 2021r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
    

III. Posiedzenie  Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta (tryb zdalny)

17 grudnia 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 16.11.2020r., protokołów z posiedzeń Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 28.02.2019r. oraz z dnia 29.03.2019r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2021r. z uwzględnieniem wniosków złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta w Myszkowie.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2021r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk