Uchwała Nr 4100/VII/21/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12.412.998 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Miasta Myszków.