Młodzieżowa Rada Miasta Myszkowa - VI kadencja

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta
Komadowska Zuzanna
(Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego)

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta
Konieczniak Weronika
(Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego)

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta
Płodowska Karolina
(ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego)

Białas Dominika (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza)
Blumberg Oliwia (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki)
Brodzik Paulina (Szkoła Podstawowa nr 4)
Fornalczyk Natalia (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich)
Frączek Oliwia (Szkoła Podstawowa nr 6)
Kołacz Kinga (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy)
Koster Oliwia (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II)
Kozik Robert (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza)
Kukla Judyta (ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego)
Pocztowska Sandra (ZS nr 2 im. H. Kołłątaja)
Urbańczyk Bartosz (ZS nr 2 im. H. Kołłątaja)