Zadanie 1:
Część 1 zamówienia: "Wykonanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg po wybudowaniu przedmiotowych kanalizacji,  wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas",
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki".

Zadanie 2:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla:
a) Część 2 zamówienia: "Budowa wodociągu w rejonie ul. Pawiej",
b) Część 3 zamówienia: "Budowa wodociągu w rejonie ul. Projektowanej",
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa",
c) Część 4 zamówienia: "Budowa wodociągu w ul. Rymarskiej i Murarskiej",
d) Część 5 zamówienia: "Budowa wodociągu w ul. Paderewskiego",
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej - Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa oraz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu".