Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 14.08.2019 r. do 04.09.2019 r. wykaz Nr 4/2019 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, położonej w Myszkowie (obręb Myszków), stanowiącej własność Gminy Myszków, przeznaczonej do sprzedaży.