Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 07.02.2020 r. do 28.02.2020 r. wykaz Nr 2/2020 nieruchomości, położonej w Myszkowie (obręb Myszków), stanowiący zasób nieruchomości Gminy Myszków, które Burmistrz Miasta Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.