Konsultacje odbywają się od 5 do 12 listopada 2020 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26 w pok. 259.
Uwagi do projektu uchwały można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 roku na:
• adres poczty elektronicznej: k.slabosz@miastomyszkow.pl
• Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków z dopiskiem "Konsultacje dotyczące uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków" (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Myszków). 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM Myszków (pokój nr 202) lub pod numerem telefonu (34) 313-26-82 wew. 161.