Informuje się, że w siedzibie  Urzędu Miasta Myszkowa  przy ulicy  Kościuszki nr 26  został wywieszony  na okres 21 dni tj. w terminie od 12.05.2022 r. do 02.06.2022 r. wykaz Nr 6/2022 nieruchomości, położonych w Myszkowie (obręb Myszków) stanowiący zasób nieruchomości Gminy Myszków, które Burmistrz Miasta Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.