Firma serwisująca ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa

Przed zgłoszeniem awarii należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu solarnego. Instrukcja została przekazana każdemu uczestnikowi, jako załącznik do dokumentacji odbiorowej.

Filmy instruktażowe firmy Eco - Team  Myszków | Eco-Team

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta na Biurze podawczym lub przesłać skan na adres mailowy rozwoj@miastomyszkow.pl

Okres trwałości projektu oraz zgłaszania usterek kończy się 10.11.2025 r.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Rozwoju Miasta pokój nr 20, tel. 34/313-26-82 wew. 145.