Informuje się, że w siedzibie  Urzędu Miasta Myszkowa  przy ulicy  Kościuszki nr 26 został wywieszony  na okres 21 dni tj. w terminie od 07.02.2023 r. do 28.02.2023 r. wykaz Nr 2/2023 nieruchomości, położonych w Myszkowie (obręb Myszków) stanowiący zasób nieruchomości Gminy Myszków, które Burmistrz Miasta Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.