Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 28.11.2023 r. do 19.12.2023 r. wykaz Nr 17/2023 nieruchomości, położonych w Myszkowie (obręb Myszków) stanowiący zasób nieruchomości Gminy Myszków, które Burmistrz Miasta Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.