Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od 19.02.2013 r. do 12.03.2013 r. wykaz nr 2/2013 dot. gruntu pochodzącego z nieruchomości położonej w Myszkowie w obrębie cmentarza przy ul. Sikorskiego, stanowiącego własność Gminy Myszków, przeznaczonego do wydzierżawienia pod stoiska handlowe związane ze Świętami Wielkanocy.
Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszkowa: www.miastomyszkow.pl.