Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 13.03.2013 r. do 04.04.2013 r. wykaz nr 3/2013 dot. nieruchomości położonych w Myszkowie, stanowiących własność Gminy Myszków, które Burmistrz Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszkowa: www.miastomyszkow.pl