Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 23.05.2013 r. do 13.06.2013 r. Wykaz nr 5/2013, dotyczący nieruchomości zabudowanej, położonej w Myszkowie przy ul. Pięknej, stanowiącej własność Gminy Myszków, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.