Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 27.05.2013 r. do 17.06.2013 r. Wykaz nr 6/2013 nieruchomości niezabudowanych, położonych w Myszkowie, stanowiących własność Gminy Myszków, przeznaczonych do sprzedaży.