Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 03.06.2013 r. do 24.06.2013 r. Wykaz nr 7/2013 nieruchomości niezabudowanej, położonej w Myszkowie, stanowiącej własność Gminy Myszków, przeznaczonej do sprzedaży.