Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 14.06.2013 r. do 05.07.2013 r. wykaz nr 6/2013 dot. nieruchomości położonej w Myszkowie, stanowiącej własność Gminy Myszków, którą Burmistrz Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.