Obwieszczenie Burmistrza Miasta Myszkowa Nr NU.6733.5.2013 z dnia 27.06.2013 r.

dot.: wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Błotnej w Myszkowie.