Uchwała Nr XXIX/267/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2013 r. dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Aktualizacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (Al. Wolności) w Myszkowie".