Obwieszczenie Burmistrza Miasta Myszkowa OK.6220.16.2012/13o z dnia 13.08.2012 r.

dot.: wszczęcia postępowania administracyjnego w celu sprostowania decyzji nr OK.6220.16.2012D z dnia 07.06.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia "Budowa obwodnicy miejscowości Myszków".