Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od 09.09.2013 r. do 30.09.2013 r., wykaz nr 7/2013 dot. części gruntu położonego w Myszkowie - pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków, który Burmistrz Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.