Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 10.09.2013 r. do  01.10.2013 r. wykaz nr 8/2013 dot. gruntu pochodzącego z nieruchomości położonej w Myszkowie, stanowiącej własność Gminy Myszków, który Burmistrz Myszkowa  przeznaczył do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod stoiska handlowe związane z obchodami święta Wszystkich Świętych.