Obwieszczenie Burmistrza Miasta Myszkowa OK.6220.16.2012/13o z dnia  02.10.2013 r.

dot.: wydania postanowienie o sprostowaniu decyzji nr OK.6220.16.2012D z dnia 07.06.2013 r. dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy miejscowości Myszków" z uwagi na inną oczywistą omyłkę wynikającą z błędu rachunkowego.