Informuje się, że w siedzibie  Urzędu Miasta Myszkowa  przy ulicy  Kościuszki nr 26  został wywieszony  na okres 21 dni tj. w terminie od 28.10.2013 r. do 18.11.2013 r. Wykaz nr 12/2013 nieruchomości zabudowanych, położonych w Myszkowie, stanowiących  własność Gminy Myszków, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży.