Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 31.10.2013 r. do 21.11.2013 r. wykaz nr 9/2013 dot. nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszków,  który Burmistrz Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.