Obwieszczenie Burmistrza Miasta Myszkowa NU.6733.7.2013 z dnia 08.11.2013 r., w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa stacji transformatorowej S-45 wraz z włączeniem do sieci Sn i Nn przy ul. Folwarcznej w Myszkowie.