Ogłoszenia o zamówieniu ZP.271.38.2013

dot.: Wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kościuszki 26 w Myszkowie".