Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 26.11.2013 r. do 17.12.2013 r. wykaz nr 10/2013 dot. gruntu pochodzącego z nieruchomości położonej w Myszkowie, stanowiącej własność Gminy Myszków, który Burmistrz Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod stoiska handlowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia w obrębie cmentarza przy ul. Sikorskiego.