Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 26.11.2013 r. do 18.12.2013 r. Wykaz nr 14/2013, dotyczący nieruchomości zabudowanej, położonej w Myszkowie (obręb Mrzygłód) przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Myszków, przeznaczonej do sprzedaży.