Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 03.12.2013 r. do 27.12.2013 r. wykaz nr 11/2013 dot. nieruchomości położonych w Myszkowie, stanowiących własność Gminy Myszków,  które Burmistrz Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.