w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi