dot.: Pełnienie świadczenia usług serwisowych i naprawczych dla instalacji solarnych, zamontowanych w ramach projektu "Ograniczanie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa".