w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o usteleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "budynek socjalno-techniczny i trybuna z miejscami do siedzenia przy boisku sportowym"