Skład osobowy Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska i Forum Mieszkańców:
1. Pochodnia Beata - przewodnicząca
2. Eugeniusz Bugaj - wiceprzewodniczący 
3. Ziajska-Łazaj Ewa - skarbnik
4. Czerwik Robert
5. Lech Dominik

Skład osobowy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość:
1. Skotniczna Iwona - przewodnicząca
2. Doroszuk Elżbieta
3. Jałowiec Sławomir
4. Skinder Małgorzata
5. Załęcki Tomasz

Skład osobowy Klubu Samorządowa Inicjatywa Lewicy:
1. Zaczkowski Adam - przewodniczący
2. Balwierz Magdalena
3. Jastrzębska Zofia 
4. Jęczalik Norbert
5. Szlenk Tomasz

Z dniem 13 listopada 2019 r. Klub Radnych Niezależni został rozwiązany.