Dnia 19 lutego 2017 roku zakończono przyjmowanie uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030. W załączonym raporcie prezentujemy podsumowanie przeprowadzonych konsultacji w formie zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.