Część 1:
Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla zabudowy wielolokalowej, w które zostaną wyposażone nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Myszków.

Część 2:
Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej, w które zostaną wyposażone nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Myszków

Część 3:
Dostawa pojemników do gromadzenia popiołu dla zabudowy jednorodzinnej, w które zostaną wyposażone nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Myszków.