Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 09.04.2019 r. do 30.04.2019 r. wykaz Nr 4/2019 nieruchomości, położonych w Myszkowie (obręb Myszków), stanowiący zasób nieruchomości Gminy Myszków, które Burmistrz Miasta Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.