1) Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla:
a) Część 1 zamówienia: „Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie”,
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - V etap”;

2) Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla:
a) Część 2 zamówienia: „Budowa wodociągu w rejonie ul. Pawiej”,
b) Część 3 zamówienia: „Budowa wodociągu w rejonie ul. Projektowanej”,
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa”