Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Rada Miasta w Myszkowie rozpatrzyła 2 petycje.