Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Myszków

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


KONTAKT
    Dane kontaktowe (1)

SAMORZĄD
    Urząd Miasta (0)
        Burmistrz Miasta (1)
        Zastępca Burmistrza Miasta (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Rzecznik prasowy (1)
        Radca prawny (1)
        Wydziały Urzędu (1)
        Regulamin i struktura organizacyjna Urzędu Miasta (2)
        Jednostki organizacyjne (0)
            Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (1)
            Szkolnictwo (2)
            Miejski Dom Kultury (1)
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)
            Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (1)
            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Środowiskowe Domy Samopomocy w Myszkowie (2)
            Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1)
        Spółki gminne (1)
    Rada Miasta (2)
        Regulamin Pracy Rady Miasta (1)
        Skład Rady Miasta (2)
        Przewodniczący Rady Miasta (1)
        Dyżury radnych Rady Miasta (1)
        Porządek obrad sesji (0)
            Kadencja 2024-2029 (4)
            Kadencja 2018-2024 (74)
            Kadencja 2014-2018 (55)
            Kadencja 2010-2014 (47)
        Porządek obrad komisji (0)
            Kadencja 2024-2029 (2)
            Kadencja 2018-2024 (60)
            Kadencja 2014-2018 (52)
            Kadencja 2010-2014 (61)
            Kadencja 2006-2010 (68)
        Plany pracy komisji (7)
        Sprawozdania z działalności komisji (8)
        Protokoły (0)
            Protokoły z sesji Rady Miasta (0)
                Kadencja 2024-2029 (1)
                Kadencja 2018-2024 (1)
                Kadencja 2014-2018 (1)
                Kadencja 2010-2014 (1)
            Protokoły z głosowania na sesjach Rady Miasta (0)
                Kadencja 2024-2029 (3)
                Kadencja 2018-2024 (74)
            Protokoły z komisji Rady Miasta (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta /działalność do 25.11.2021 r./ (1)
                    Komisja Finansów i Budżetu /działalność od 25.11.2021 r./ (1)
                    Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (1)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                    Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście /działalność do 25.11.2021 r./ (1)
                    Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście /działalność od 25.11.2021 r./ (1)
                    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                    Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (1)
                    Połączone komisje Rady Miasta (1)
                Kadencja 2014-2018 (0)
                    Komisja Finansów i Budżetu (1)
                    Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (1)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                    Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście (1)
                    Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1)
                    Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (1)
                    Połączone Komisje Rady Miasta (1)
                Kadencja 2010-2014 (0)
                    Komisja Finansów i Budżetu (1)
                    Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (1)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                    Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście (1)
                    Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1)
                    Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (1)
                    Połączone Komisje Rady Miasta (1)
        Transmisje z obrad sesji (1)
        Interpelacje radnych (0)
            Kadencja 2018-2024 (21)
        Petycje (0)
            2023 r. (1)
            2022 r. (1)
            2021 r. (1)
            2020 r. (1)
            2019 r. (1)
            2018 r. (1)
    Młodzieżowa Rada Miasta (0)
        Skład Młodzieżowej Rady Miasta (1)
        Statut Młodzieżowej Rady Miasta (1)

PRAWO MIEJSCOWE
    Statut Gminy Myszków (1)
    Uchwały Rady Miasta (0)
        Kadencja 2024-2029 (0)
            Sesja I/2024 (2)
            Sesja II/2024 (5)
            Sesja III/2024 (11)
        Kadencja 2018-2024 (0)
            Sesja I/2018 (8)
            Sesja II/2018 (6)
            Sesja III/2019 (3)
            Sesja IV/2019 (12)
            Sesja V/2019 (11)
            Sesja VI/2019 (10)
            Sesja VII/2019 (14)
            Sesja X/2019 (1)
            Sesja XI/2019 (11)
            Sesja XII/2019 (1)
            Sesja XIII/2019 (1)
            Sesja XIV/2019 (1)
            Sesja XV/2019 (3)
            Sesja XVI/2019 (7)
            Sesja XVII/2019 (10)
            Sesja XVIII/2019 (8)
            Sesja XIX/2019 (3)
            Sesja XX/2019 (12)
            Sesja XXI/2020 (7)
            Sesja XXII/2020 (7)
            Sesja XXIII/2020 (12)
            Sesja XXIV/2020 (3)
            Sesja XXV/2020 (7)
            Sesja XXVI/2020 (3)
            Sesja XXVII/2020 (2)
            Sesja XXVIII/2020 (9)
            Sesja XXIX/2020 (9)
            Sesja XXX/2020 (1)
            Sesja XXXI/2020 (9)
            Sesja XXXII/2020 (3)
            Sesja XXXIII/2020 (14)
            Sesja XXXIV/2021 (9)
            Sesja XXXV/2021 (5)
            Sesja XXXVI/2021 (12)
            Sesja XXXVII/2021 (11)
            Sesja XXXVIII/2021 (15)
            Sesja XXXIX/2021 (3)
            Sesja XL/2021 (2)
            Sesja XLI/2021 (11)
            Sesja XLII/2021 (12)
            Sesja XLIII/2021 (26)
            Sesja XLIV/2021 (13)
            Sesja XLV/2022 (2)
            Sesja XLVI/2022 (10)
            Sesja XLVII/2022 (8)
            Sesja XLVIII/2022 (10)
            Sesja XLIX/2022 (16)
            Sesja L/2022 (4)
            Sesja LI/2022 (13)
            Sesja LIII/2022 (6)
            Sesja LIV/2022 (5)
            Sesja LV/2022 (16)
            Sesja LVII/2022 (3)
            Sesja LVIII/2022 (10)
            Sesja LIX/2023 (13)
            Sesja LX/2023 (10)
            Sesja LXI/2023 (9)
            Sesja LXII/2023 (9)
            Sesja LXIV/2023 (11)
            Sesja LXV/2023 (1)
            Sesja LXVI/2023 (9)
            Sesja LXVII/2023 (9)
            Sesja LXIX/2023 (2)
            Sesja LXX/2023 (12)
            Sesja LXXI/2023 (20)
            Sesja LXXII/2024 (11)
            Sesja LXXIII/2024 (12)
            Sesja LXXIV/2024 (3)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Sesja I/2014 (2)
            Sesja II/2014 (8)
            Sesja III/2015 (13)
            Sesja IV/2015 (1)
            Sesja V/2015 (16)
            Sesja VI/2015 (14)
            Sesja VII/2015 (12)
            Sesja VIII/2015 (2)
            Sesja IX/2015 (18)
            Sesja X/2015 (10)
            Sesja XI/2015 (5)
            Sesja XII/2015 (7)
            Sesja XIII/2015 (2)
            Sesja XIV/2015 (12)
            Sesja XV/2015 (10)
            Sesja XVI/2016 (6)
            Sesja XVII/2016 (6)
            Sesja XVIII/2016 (6)
            Sesja XIX/2016 (9)
            Sesja XX/2016 (2)
            Sesja XXI/2016 (12)
            Sesja XXII/2016 (1)
            Sesja XXIII/2016 (13)
            Sesja XXIV/2016 (2)
            Sesja XXV/2016 (7)
            Sesja XXVI/2016 (11)
            Sesja XXVII/2016 (4)
            Sesja XXVIII/2016 (9)
            Sesja XXIX/2017 (9)
            Sesja XXX/2017 (14)
            Sesja XXXI/2017 (2)
            Sesja XXXII/2017 (16)
            Sesja XXXIII/2017 (5)
            Sesja XXXIV/2017 (2)
            Sesja XXXV/2017 (15)
            Sesja XXXVI/2017 (4)
            Sesja XXXVII/2017 (6)
            Sesja XXXVIII/2017 (7)
            Sesja XXXIX/2017 (1)
            Sesja XL/2017 (20)
            Sesja XLI/2017 (11)
            Sesja XLII/2018 (1)
            Sesja XLIII/2018 (10)
            Sesja XLIV/2018 (10)
            Sesja XLV/2018 (1)
            Sesja XLVI/2018 (3)
            Sesja XLVII/2018 (3)
            Sesja XLVIII/2018 (15)
            Sesja XLIX/2018 (1)
            Sesja L/2018 (12)
            Sesja LI/2018 (5)
            Sesja LII/2018 (2)
            Sesja LIII/2018 (11)
            Sesja LIV/2018 (6)
            Sesja LV/2018 (16)
            Sesja LVI/2018 (5)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Sesja I/2010 (2)
            Sesja II/2010 (2)
            Sesja III/2010 (10)
            Sesja IV/2011 (12)
            Sesja V/2011 (0)
            Sesja VI/2011 (12)
            Sesja VII/2011 (8)
            Sesja VIII/2011 (5)
            Sesja IX/2011 (13)
            Sesja X/2011 (3)
            Sesja XI/2011 (23)
            Sesja XII/2011 (10)
            Sesja XIII/2011 (7)
            Sesja XIV/2011 (9)
            Sesja XV/2011 (11)
            Sesja XVI/2012 (5)
            Sesja XVII/2012 (9)
            Sesja XVIII/2012 (7)
            Sesja XIX/2012 (8)
            Sesja XX/2012 (16)
            Sesja XXI 2012 (8)
            Sesja XXII 2012 (1)
            Sesja XXIII/2012 (4)
            Sesja XXIV/2012 (21)
            Sesja XXV/2012 (14)
            Sesja XXVI/2013 (8)
            Sesja XXVII/2013 (17)
            Sesja XXVIII/2013 (12)
            Sesja XXIX/2013 (10)
            Sesja XXX/2013 (5)
            Sesja XXXI/2013 (1)
            Sesja XXXII/2013 (16)
            Sesja XXXIII/2013 (5)
            Sesja XXXIV/2013 (1)
            Sesja XXXV/2013 (11)
            Sesja XXXVI/2013 (8)
            Sesja XXXVII/2013 (5)
            Sesja XXXVIII/2013 (12)
            Sesja XXXIX/2014 (14)
            Sesja XL/2014 (7)
            Sesja XLI/2014 (13)
            Sesja XLII/2014 (2)
            Sesja XLIII/2014 (13)
            Sesja XLIV/2014 (14)
            Sesja XLV/2014 (20)
            Sesja XLVI/2014 (8)
            Sesja XLVII/2014 (6)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Sesja I/06 (2)
            Sesja II/06 (7)
            Sesja III/06 (12)
            Sesja IV/07 (7)
            Sesja V/07 (7)
            Sesja VI/07 (12)
            Sesja VII/07 (7)
            Sesja VIII/07 (10)
            Sesja IX/07 (17)
            Sesja X/07 (9)
            Sesja XI/07 (1)
            Sesja XII/07 (8)
            Sesja XIII/07 (13)
            Sesja XIV/07 (9)
            Sesja XV/07 (12)
            Sesja XVI/08 (6)
            Sesja XVII/08 (7)
            Sesja XVIII/08 (14)
            Sesja XIX/08 (11)
            Sesja XX/08 (4)
            Sesja XXI/08 (8)
            Sesja XXII/08 (11)
            Sesja XXIII/08 (12)
            Sesja XXIV/08 (7)
            Sesja XXV/08 (12)
            Sesja XXVI/08 (8)
            Sesja XXVII/09 (7)
            Sesja XXVIII/09 (10)
            Sesja XXIX/09 (10)
            Sesja XXX/09 (8)
            Sesja XXXI/09 (7)
            Sesja XXXII/09 (4)
            Sesja XXXIII/09 (12)
            Sesja XXXIV/09 (12)
            Sesja XXXV/09 (7)
            Sesja XXXVI/09 (15)
            Sesja XXXVII/09 (11)
            Sesja XXXVIII/10 (7)
            Sesja XXXIX/10 (1)
            Sesja XL/10 (17)
            Sesja XLI/10 (4)
            Sesja XLII/10 (22)
            Sesja XLIII/10 (11)
            Sesja XLIV/10 (13)
            Sesja XLV/10 (13)
            Sesja XLVI/10 (3)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Sesja I/02 (2)
            Sesja II/02 (8)
            Sesja III/02 (31)
            Sesja IV/03 (12)
            Sesja V/03 (3)
            Sesja VI/03 (7)
            Sesja VII/03 (5)
            Sesja VIII/03 (11)
            Sesja IX/03 (15)
            Sesja X/03 (8)
            Sesja XI/03 (13)
            Sesja XII/03 (12)
            Sesja XIII/03 (10)
            Sesja XIV/03 (16)
            Sesja XV/04 (6)
            Sesja XVI/04 (5)
            Sesja XVII/04 (11)
            Sesja XVIII/04 (12)
            Sesja XIX/04 (11)
            Sesja XX/04 (2)
            Sesja XXI/04 (10)
            Sesja XXII/04 (10)
            Sesja XXIII/04 (2)
            Sesja XXIV/04 (11)
            Sesja XXV/04 (8)
            Sesja XXVI/04 (9)
            Sesja XXVII/04 (9)
            Sesja XXVIII/05 (12)
            Sesja XXIX/05 (7)
            Sesja XXX/05 (6)
            Sesja XXXI/05 (3)
            Sesja XXXIII/05 (6)
            Sesja XXXIV/05 (10)
            Sesja XXXV/05 (2)
            Sesja XXXVI/05 (6)
            Sesja XXXVII/05 (11)
            Sesja XXXVIII/05 (9)
            Sesja XXXIX/06 (6)
            Sesja XL/06 (16)
            Sesja XLI/06 (13)
            Sesja XLII/06 (6)
            Sesja XLIII/06 (5)
            Sesja XLIV/06 (8)
            Sesja XLV/06 (6)
            Sesja XLVI/06 (5)
    Obwieszczenia (0)
        Obwieszczenia - 2024 r. (49)
        Obwieszczenia - 2023 r. (91)
        Obwieszczenia - 2022 r. (151)
        Obwieszczenia - 2021 r. (126)
        Obwieszczenia - 2020 r. (86)
        Obwieszczenia - 2019 r. (49)
        Obwieszczenia - 2018 r. (75)
        Obwieszczenie - 2017 r. (85)
        Obwieszczenia - 2016 r. (56)
        Obwieszczenia - 2015 r. (43)
    Ogłoszenia i informacje (0)
        Ogłoszenia i informacje - 2024 r. (23)
        Ogłoszenia i informacje - 2023 r. (62)
        Ogłoszenia i informacje - 2022 r. (80)
        Ogłoszenia i informacje - 2021 r. (79)
        Ogłoszenia i informacje - 2020 r. (38)
        Ogłoszenia i informacje - 2019 r. (35)
        Ogłoszenia i informacje - 2018 r. (55)
        Ogłoszenia i informacje - 2017 r. (62)
        Ogłoszenia i informacje - 2016 r. (48)
        Ogłoszenia i informacje - 2015 r. (52)
    Zarządzenia (0)
        Zarządzenia - 2024 r. (108)
        Zarządzenia - 2023 r. (291)
        Zarządzenia - 2022 r. (300)
        Zarządzenia - 2021 r. (264)
        Zarządzenia - 2020 r. (255)
        Zarządzenia - 2019 r. (271)
        Zarządzenia - 2018 r. (328)
        Zarządzenia - 2017 r. (286)
        Zarządzenia - 2016 r. (237)
        Zarządzenia - 2015 r. (229)
    Podatki i opłaty lokalne (0)
        Stawki podatkowe (10)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (8)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (8)
        Zwolnienia z podatków na podstawie Uchwał Rady Miasta w Myszkowie (10)
        Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (1)
    Regulaminy (5)
    Dokumenty strategiczne (15)
    Platforma Konsultacji Społecznych (0)
        Konsultacje ogłoszone (0)
            2023 r. (3)
            2022 r. (5)
            2021 r. (8)
            2020 r. (6)
            2019 r. (4)
            2018 r. (6)
            2017 r. (14)
            2016 r. (9)
            2015 r. (8)
            2014 r. (4)
        Wyniki konsultacji (0)
            2023 r. (1)
            2022 r. (5)
            2021 r. (7)
            2020 r. (3)
            2019 r. (3)
            2018 r. (6)
            2017 r. (14)
            2016 r. (5)
            2015 r. (5)
            2014 r. (1)
    Zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Wnioski o sporządzenie lub zmianę planu ogólnego lub planów miejscowych oraz wniosków o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych (0)
            Wnioski do planu ogólnego miasta Myszkowa (300)
            Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych (3)
        Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (1)
        Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa (1)
        Aktualne prace planistyczne (0)
            Plan ogólny (1)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Myszkowa (1)
        Wnioski o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych (1)
        Zbiory danych przestrzennych (1)
        Obwieszczenia dotyczące zagospodarowania (0)

JEDNOSTKI PODLEGŁE

BUDŻET I FINANSE
    Budżet Miasta Myszków (10)
    Projekt budżetu (11)
    Realizacja budżetu (0)
        Informacje z wykonania budżetu miasta - kwartalne (68)
        Informacje z wykonania budżetu miasta - półroczne (15)
        Sprawozdania z wykonania budżetu miasta - roczne (20)
    Sprawozdawczość (0)
        Sprawozdania budżetowe (53)
        Sprawozdania finansowe (0)
            Sprawozdania finansowe - Gmina Myszków (6)
            Sprawozdania finansowe - jednostki budżetowe (6)
    Dotacje z budżetu (1)
    Opinie RIO w Katowicach (0)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2024 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 i inne (6)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2023 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 i inne (6)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2022 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 i inne (6)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2021 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 i inne (6)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2020 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 i inne (6)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 i inne (6)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 i inne (6)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 i inne (6)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031 i inne (8)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 i inne (8)
        Opinie RIO w Katowicach w sprawie wykonania budżetu (21)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Zamówienia publiczne wg ustawy PZP od 01.01.2021 r. (0)
        Platforma zakupowa Gminy Myszków (4)
        Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (1)
        Zawiadomienia o wniesieniu odwołania (1)
    Zamówienia publiczne wg ustawy PZP przed 01.01.2021 r. (0)
        Ogłoszenia o zamówieniach (0)
            Ogłoszenie o zamówieniach - 2020 r. (32)
            Ogłoszenie o zamówieniach - 2019 r. (42)
            Ogłoszenia o zamówieniach - 2018 r. (75)
            Ogłoszenia o zamówieniach - 2017 r. (72)
            Ogłoszenia o zamówieniach - 2016 r. (62)
            Ogłoszenia o zamówieniach - 2015 r. (53)
            Ogłoszenia o zamówieniach - 2014 r. (42)
            Ogłoszenia o zamówieniach - 2013 r. (49)
            Ogłoszenia o zamówieniach - 2012 r. (36)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (0)
            Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach - 2021 r. (5)
            Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach - 2020 r. (23)
            Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach - 2019 r. (34)
            Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach - 2018 r. (45)
            Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach - 2017 r. (38)
            Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach - 2016 r. (40)
            Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach - 2015 r. (35)
            Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach - 2014 r. (39)
            Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach - 2013 r. (36)
            Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach - 2012 r. (35)
        Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (4)
        Informacje z otwarcia ofert (0)
            Informacje z otwarcia ofert - 2020 r. (32)
            Informacje z otwarcia ofert - 2019 r. (42)
            Informacje z otwarcia ofert - 2018 r. (74)
            Informacje z otwarcia ofert - 2017 r. (62)
            Informacje z otwarcia ofert - 2016 r. (12)
        Informacje o wyborze ofert (0)
            Informacje o wyborze ofert - 2020 r. (26)
            Informacje o wyborze ofert - 2019 r. (31)
            Informacje o wyborze ofert - 2018 r. (49)
            Informacje o wyborze ofert - 2017 r. (38)
            Informacje o wyborze ofert - 2016 r. (45)
            Informacje o wyborze ofert - 2015 r. (34)
            Informacje o wyborze ofert - 2014 r. (39)
            Informacje o wyborze ofert - 2013 r. (39)
            Informacje o wyborze ofert - 2012 r. (27)
            Informacje o wyborze ofert - 2011 r. (26)
        Informacje o unieważnionych postępowaniach (0)
            Informacja o unieważnionych postępowaniach - 2021 r. (2)
            Informacja o unieważnionych postępowaniach - 2020 r. (8)
            Informacja o unieważnionych postępowaniach - 2019 r. (16)
            Informacje o unieważnionych postępowaniach - 2018 r. (30)
            Informacje o unieważnionych postępowaniach - 2017 r. (25)
            Informacje o unieważnionych postępowaniach - 2016 r. (15)
            Informacje o unieważnionych postępowaniach - 2015 r. (12)
            Informacje o unieważnionych postępowaniach - 2014 r. (4)
            Informacje o unieważnionych postępowaniach - 2013 r. (7)
            Informacje o unieważnionych postępowaniach - 2012 r. (4)
        Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (0)
            Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - 2020 r. (2)
            Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - 2018 r. (1)
            Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - 2016 r. (2)
            Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - 2015 r. (4)
            Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - 2014 r. (9)
            Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - 2013 r. (1)
        Ogłoszenia o zmianie umowy (35)
        Dokumentacja projektowa (5)
    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - Gmina Myszków (8)
    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - Jednostki Organizacyjne (1)

PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
    Przetargi (poza ustawą PZP) (0)
        Przetargi - 2024 r. (7)
        Przetargi - 2023 r. (8)
        Przetargi - 2022 r. (23)
        Przetargi - 2021 r. (8)
        Przetargi - 2020 r. (7)
        Przetargi - 2019 r. (7)
        Przetargi - 2018 r. (13)
    Zapytania ofertowe (0)
        Zapytania ofertowe - 2024 r. (17)
        Zapytania ofertowe - 2023 r. (46)
        Zapytania ofertowe - 2022 r. (70)
        Zapytania ofertowe - 2021 r. (50)
        Zapytania ofertowe - 2020 r. (72)
        Zapytania ofertowe - 2019 r. (84)
        Zapytania ofertowe - 2018 r. (81)
        Zapytania ofertowe - 2017 r. (66)
        Zapytania ofertowe - 2016 r. (60)
        Zapytania ofertowe - 2015 r. (44)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Pracownicy Urzędu Miasta (0)
        Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji (1)
        Oświadczenia majątkowe za 2022 rok (6)
        Oświadczenia majątkowe za 2021 rok (7)
        Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (8)
        Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (8)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (11)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (8)
    Radni Rady Miasta (0)
        Kadencja 2018-2024 (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2023 rok (19)
            Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji (21)
            Oświadczenia majątkowe za 2022 rok (21)
            Oświadczenia majątkowe za 2021 rok (22)
            Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (21)
            Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (21)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (21)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - początek kadencji (21)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji (21)
            Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (21)
    Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2022 rok (22)
        Oświadczenia majątkowe za 2021 rok (26)
        Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (26)
        Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (19)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (27)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (28)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Organizacje pozarządowe (0)
        Baza NGO (1)
        Konkursy (0)
            Ogłoszone (0)
                2024 r. (2)
                2023 r. (2)
                2022 r. (2)
                2021 r. (2)
                2020 r. (2)
                2019 r. (4)
                2018 r. (4)
                2017 r. (4)
                2016 r. (4)
            Rozstrzygnięte (0)
                2024 r. (2)
                2023 r. (3)
                2022 r. (2)
                2021 r. (2)
                2020 r. (2)
                2019 r. (4)
                2018 r. (4)
                2017 r. (4)
                2016 r. (4)
        Nabór do komisji konkursowych (1)
        Sprawozdania (6)
        Ustawy (4)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (10)
        Małe granty (0)
            2024 (2)
            2023 (2)
            2022 (2)
            2021 (2)
            2019 (4)
            2018 (3)
            2015 (2)

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
    Załatwianie spraw - druki do pobrania (4)
        Urząd Stanu Cywilnego (4)
        Wydział Finansowo-Budżetowy (7)
        Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (8)
        Wydział Nieruchomości i Urbanistyki (22)
        Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (12)
        Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej (5)
            Dowody osobiste (1)
            Ewidencja ludności (13)
            Działalność gospodarcza (5)
            Karta Dużej Rodziny i Nasza Duża Rodzina (6)
            Koperta Życia (1)
        Referat Promocji, Kultury i Sportu (0)
            Zbiórki publiczne (1)
            Imprezy masowe (1)
            Zgromadzenia (2)
            Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (0)
    Sposób przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania (1)
    Rejestry i ewidencje (1)

WOLNE STANOWISKA PRACY
    Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy (0)
        Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - 2024 r. (13)
        Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - 2023 r. (21)
        Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - 2022 r. (16)
        Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - 2021 r. (11)
        Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - 2020 r. (18)
        Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - 2019 r. (13)
        Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy - 2018 r. (18)

WYBORY
    Wybory i referenda (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (13)
        Wybory Samorządowe 2024 (32)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 (14)
        Wybory Prezydenckie 2020 (17)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (9)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (9)
        Wybory Samorządowe 2018 (20)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 (7)
        Referendum Ogólnokrajowe 2015 (5)
        Wybory Prezydenckie 2015 (7)
    Wybory ławników (1)

REJESTRY
    Rejestry (2)
        Rejestr uchwał (1)
        Rejestr umów (10)
        Rejestr petycji (0)
            2022 r. (1)
            2020 r. (1)
            2019 r. (1)
            2018 r. (1)
            2017 r. (1)
            2016 r. (1)

RAPORTY
    Raport o stanie gminy (6)
    Raport o najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy (3)

SPIS POWSZECHNY
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (2)

DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
    Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (1)
    Raporty o dostępności (1)

RODO
    Klauzule RODO (1)

O BIULETYNIE
    BIP informacje (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij