Urząd Miasta Myszkowa 
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków

www.miastomyszkow.pl
urzad@miastomyszkow.pl
tel. +48 34 313-26-82
fax +48 34 313-50-29

NIP: 577-19-52-646
REGON: 151398497
Opłatę skarbową należy wpłacać na konto BNP Paribas nr 11 1600 1462 1746 4218 1000 0007

Inne opłaty należy wpłacać na konto BNP Paribas  nr 76 1600 1462 1746 4218 1000 0001

Indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca roku 2022 pozostają bez zmian. Rachunki te ulegną zmianie od dnia 01.01.2023 r.
 
BURMISTRZ: Włodzimierz Żak
tel. +48 34 313-13-45
burmistrz@miastomyszkow.pl
 
SEKRETARZ: Sławomir Matyja
tel. +48 34 313-50-31
sekretarz@miastomyszkow.pl
 
SKARBNIK: Katarzyna Kochman
tel. +48 34 313-50-32
k.kochman@miastomyszkow.pl
 
RZECZNIK PRASOWY: Małgorzata Kitala-Miroszewska
tel. +48 34 313-50-55
rzecznik@miastomyszkow.pl