1) Część 1 zamówienia - „Realizacja obowiązku gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków”,
2) Część 2 zamówienia - „Realizacja obowiązku gminy w zakresie utworzenia oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Myszków"