Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 10.08.2020r. do 31.08.2020r. Wykaz Nr 3/2020 nieruchomości niezabudowanej, położonej w Myszkowie, wchodzącej w skład zasobu Gminy Myszków, przeznaczonej do sprzedaży.