Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 20.11.2020r. do 11.12.2020r. wykaz nr 4/2020 nieruchomości niezabudowanej, położonej w Myszkowie (obręb Nowa Wieś), wchodzącej w skład zasobu Gminy Myszków, przeznaczonej do sprzedaży.