Postępowanie IM.271.3.4.2.2023.MP.: "Budowa drogi w ul. Ceramicznej - bocznej"